Iestādes iekšējie normatīvi

 

Dienvidkurzemes Sporta skolas mācību procesa organizācijas kārtība infekcijas izplatības ierobežošanai no 01.09.2021.pdf