VAIŅODĒ

Treneris

Kontaktinforācija

Izglītojamo vecums

Artūrs Auders

+371 26105240

11 - 14 g.v. (meitenes)

17 - 25 g.v. (meitenes)

Zigmunds Mickus

+371 29188434

12 - 15g.v. (zēni),

16 - 19 g.v. (zēni)

Ainārs Pāvils

+371 22014226

6 - 9g.v.,

8 - 11 g.v.,

12 - 15 g.v. 17 - 25 g.v. (meitenes)