IMG 7943 Copy

 

Šogad sporta skolu absolvēja 33 izglītojamie no vieglatlētikas un futbola nodaļas.

Lepojamies ar absolventu sasniegumiem un novēlam tik pat neatlaidīgi tiekties sasniegt jaunus mērķus gan sportā, gan dzīvē. Paldies mūsu skolas treneriem Agnesei Kļavai, Maijai Pūpolai, Mārtiņam Jaunskalžem, Kasparam Dzintaram, Ģirtam Ločmelim un Artūram Blumbergam.

 

 

Infekcijas izplatīšanās gadījumā informācija par pakalpojuma saņēmēja/klienta apmeklējumu var tikt nodota Slimību profilakses kontroles dienestam.

Aicinām ikvienu apmeklētāju būt atbildīgam un ievērot valdības noteiktos epidemioloģiskos pasākumus, lai ierobežotu Covid-19 izplatību.

Personām:

  • kas ir ieradušās no ārzemēm (sekot līdzi aktuālajai informācijai, jo valstu saraksts uz ko attiecas ierobežojumi mainās);

  • kuras Slimību profilakses un kontroles centrs ir noteicis kā Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonas;

  • kurām apstiprināta Covid-19 diagnoze un kuru veselības stāvoklis pieļauj ārstēšanos mājās,

ir noteikti no Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – Rīkojums) izrietoši pienākumi. Atbilstoši pienākumiem, kas noteikti Rīkojuma 4.12.1., 4.12.2, 4.12.3. apakšpunktā, minētajām personām nav tiesību saņemt iestādes pakalpojumu klātienē.

Ir mācību treniņgrupas, kuras joprojām strādās attālināti.

Treneri sazināsies ar savām mācību treniņgrupām par treniņu laikiem un vietām, kā arī sniegs norādījumus, kādi jāievēro, lai gādātu par treniņprocesā iesaistīto drošību un veselību.

Lūdzu arī jūs, vecākus, izlasīt un pārrunāt ar saviem bērniem šos drošības noteikumus pirms došanās uz treniņu!

122. un 23. februārī Liepājas manēžā norisinājās Latvijas U16 čempionāts vieglatlētikā. Tajā startēja Elizabete Kociņa, Hilda Ciemese, Anna Marija Mackare ( trenere Agnese Kļava) no Grobiņas novada, Kārlis Piziks ( treneri Ģirts Ločmelis un Guntars Gailītis) un Sanijs Jakšts ( treneris Vaclovs Svažs) no Priekules novada.